Success Habits

(08.30-17.30น)

หลักการและเหตุผล

ความคิดดี ความรู้สึกดี การกระทำดี นิสัยดี นิสัยที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ได้ง่าย ตรงกันข้าม ถ้าเราเคยชินกับนิสัยที่ไม่ดี ความล้มเหลวก็ตามมา และจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต ข่าวร้ายคือ อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต สร้างความคุ้นเคยใหม่ ทำไม่ได้สักที ข่าวดี....เราสามารถใช้เทคนิคในการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จได้ทันที ที่นี้ เดี๋ยวนี้ และท่านจะได้พบเทคนิคการเรียนรู้ ปรับความคิด ปรับการกระทำ ปรับเปลี่ยนตัวท่านเองไปสู่ความสำเร็จ เป็นนิสัยดี ๆ ตลอดชีวิต 

ท่านจะได้พบกับหลักการที่ปฏิบัติได้ ง่าย ๆ ที่ถูกกลั่นกรองยาวนาน  ของปรมาจารย์ระดับโลก ทำให้ท่านสามารถรู้เทคนิคที่ใช้ได้ผลทันที และสามารถฝึกฝนใช้ได้ตลอดชีวิต 

ท่านจะได้ตัวอย่างจริง ในการเริ่มนิสัยใหม่ ๆ ได้ภายในข้ามคืน ซึ่งหลายคน ใช้เวลามาเกือบทั้งชีวิต ยังไม่สามารถทำได้ นิสัยที่ดีจะสร้างมิตรภาพ เห็นความสำเร็จ มีผู้คนรัก และคอยสนับสนุน ไปตลอดชีวิต เป็นหลักสูตรที่รวมหลักการ กลยุทธ ศิลปะ ความนิ่มนวล สนุก ในการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ

วิชานี้เหมาะสมสำหรับเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ผู้บริหาร นักขาย คนที่รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ เป็นวิชาระดับสูงในการค้นพบสิ่งดี ๆ ในตัวท่านเอง และเติมสิ่งดี ๆ ให้กับตัวท่านเอง ท่านได้ความรู้ ประสบการณ์ ได้ฝึกจริง ในห้องเรียน

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 • การละสิ่งผิด เริ่มสิ่งถูก ปลูกนิสัยดี ๆ
 • เพิ่มเติม นิสัย ดี ๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จ
 • การเอาความสามารถทักษะที่แท้จริงของตัวเองมาใช้
 • Approval of yourself
 • Success habits Game
 • นิสัยแห่งความสำเร็จที่นำพาคุณสู่เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง
 • 7นิสัยแห่งผู้สำเร็จที่แท้จริง
 • 10นิสัยของมหาเศรษฐีที่คุณสามารถCopyได้ทันทีจากจิตใต้สำนึก
 • หลักNLPชั้นสูงที่จะพาคุณเปลี่ยนนิสัยเก่าเป็นนิสัยใหม่
 • 7 Processระดับโลกที่จะพาคุณเปลี่ยนนิสัยถาวรตลอดชีวิตคุณได้สำเร็จ
 • Workshopsสั่นสะเทือนนิสัยและการเติบโตของความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • เข้าถึงพลังงานแห่งจิตเหนือสำนึกที่ทรงพลังที่สุด
 • อื่น ๆ อีกมากมาย