อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์

ประวัติวิทยากร


Arjarn
Charn Trakarnsilp

อ.ชาญ
ตระการศิลป์

Legendary
Speaker Worldwide

No
1 – Self-Development with Meditation in Thailand


ให้ความรู้คน สอนจริง กว่า 300,000 คน ร่วม 3,000
สัมมนา ใน 15 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน สอนคน
ถวายความรู้พระ ช่วยให้ความรู้ตามวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องยาวนาน ทุกสัปดาห์ เพื่อให้คนเป็นคนดี คนเก่ง คนสำเร็จ และคนร่ำรวย

รักการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ มีความสุขแบบไร้เงื่อนไข
เคยบรรพชา อุปสมบท ปี 2549

ได้เป็นตัวแทน ยุวพุทธโลก บรรยายให้คนและพระจากกว่า
10 ประเทศทั่วโลก

ได้รับรางวัล “บุคคลคุณธรรม” ประจำปี 2558 จากเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช

ได้รับพระราชทานเข็ม เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ
ปปร. รัชกาลที่ 7 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่น แห่งปี 2562 และอื่นๆ อีกมากมาย

เป็นครูไทยคนแรกที่มีความมุ่งมั่น สอนคนกว่า 2 ล้านคน และมีการนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณบิดา
มารดา ศาสนา ครูบาอาจารย์ ก่อนทุกครั้งที่สอน ร่วม 3,000 สัมมนา กว่า 300,000 คน สอนแบบ High
Impact Training with Meditation คนแรกของไทยเจ้าของตำรา Rich MBA 1 ล้านคน 1 ล้านเล่ม คนแรกของไทย

ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ Hardware, Software, Peopleware มาประยุกต์ในการออกแบบชีวิต เขียนโปรแกรมชีวิต (life Programmer) ให้มีความสุข ความสำเร็จ ความร่ำรวย คนแรกในประเทศไทย

เป็นลูกศิษย์ ของอาจารย์ที่มาจากประเทศจีน ตอน 9 ขวบและท่านสามารถสร้างครอบครัวให้ประสบความสำเร็จมีทรัพย์สินรวม กว่า 100 ล้านบาท

เป็นลูกศิษย์ของแชมป์โลกคนแรกในไทยที่ท่านอาจารย์ประสบความสำเร็จได้ในการขายหนังสือมากที่สุดในโลกกว่า 125 ล้านเล่ม ลง Guinness Book

ได้ช่วยลูกศิษย์ตั้งแต่ จบประถม ถึง จบ Doctor ให้มีความสุข ความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิต

ตั้งแต่ นายสิบ ถึง พลเอก ตั้งแต่ คนจน ถึง มหาเศรษฐี ตั้งแต่ เด็ก 5 ขวบ ถึง ผู้สูงวัย 95 ปี
ตั้งแต่ คนไทย ถึง คนต่างชาติ อาจารย์ นายแพทย์ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ เจ้าของ นักธุรกิจ
พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ท่าน อ.ชาญ เคยได้ค่าสอน 500 บาทต่อชั่วโมงเมื่อปี 2540 จนกลายเป็น 6 หลักต่อชั่วโมงในการบรรยาย ในปี 2562

ท่านได้อ่านตำรากว่า 1,000 เล่ม และ ต้องการเอาความรู้และประสบการณ์จริง กว่า 30 ปีทั้งในและต่างประเทศมาแบ่งปัน


ช่วยเหลือคนมา กว่า 300,000
คน ตั้งแต่ปี 2531 ให้เปลี่ยนแปลงสร้างชีวิตให้มีความสุข ประสบ ความสำเร็จ ในทุกด้านของชีวิต
และเป็นคนที่ต้องการสร้างตำนานครูไทยที่ดี ให้เป็นของขวัญแก่คนทั้งโลก

ท่านได้รับ ทุนการศึกษาจาก ประเทศญี่ปุ่น จบ Master of Science(Computer Science) Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand ท่านจบปริญญาตรี Computer Science ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ จบมัธยมการศึกษาที่ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ท่านได้เรียนรู้วิชาการระดับโลก T.Harv Eker, Tony Robbins, Jack Canfield, Dr.Mel Gill, Brain Tracy, Les
Brown, etc..

ท่านเป็น President and founder of Wintory Training Center and Billionaire Idea Club

ท่านเป็น The first trainer in Thailand using Advance Learning Technique with
Meditation ในการสอน และให้นั่งสมาธิก่อนเรียน ทุกสัมมนา ท่านได้ช่วย ลูกศิษย์ ทั้งในและต่างประเทศ ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต

วิชาที่เชี่ยวชาญ

Leadership, Management, Sales Presentation, Presentation Technique, Teaching Skill, Public
speaking,  Mindset for Success, Negotiation for Success, Millionaire mind, Rich MBA, Team Building, Think Rich, Mind power, Success Habits, Millionaire secrets, Business Leadership Camp,  Powerful you Powerful Team, Life Direction, Entrepreneurship, Goal Setting, Achieving your target, Meditation for Success, Marketing, Soft skill training, etc..

 

 

แนะนำอ.ชาญ ตระการศิลป์

แนะนำ WintoryTraining Center

Testimonial