Success NOW Training Camp

(2 วัน 1 คืน)

หลักการและเหตุผล

คนเราส่วนใหญ่ เกิดมา แต่ใช้ชีวิตไม่เป็น ขาดทักษะในการใช้ชีวิต ไม่รู้เป้าหมายชีวิต ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆ ถูกเหยื่อลวง ล่อลวง ล้มเหลว ชั่วชีวิต ชอบบ่น หาข้ออ้าง หาข้อแก้ตัว นินทา คิดลบ ท้อแท้ ทำงานไป วัน ๆ โดยไร้จุดมุ่งหมาย ไม่มีสมดุล ในการใช้ชีวิต ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ลงมือทำ ได้แต่คิด ได้แต่วางแผน แต่ ไร้การลงมือปฏิบัติ ไม่สามารถหาจุดเชื่อม กาย ใจ สมองได้ งานล้นมือ ทำไม่ทัน บริหารเวลา ไม่เป็น อยู่ในความกลัว ความวิตกกังวล ความทุกข์ ชีวิตท่าน มีค่า อย่าปล่อยให้ เวลาผ่านไปโดยไร้ค่า

สัมมนา นี้ เป็น วิชาชีวิต ที่ผู้รู้บอกว่า ดีที่สุดใน จักรวาล จะทำให้ท่านได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง ของท่าน พร้อม นำจุดเด่นของท่านและทีมงานไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ได้ ในทันที

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

  • การมุ่งสู่เป้าหมาย โดยปราศจากเงื่อนไขต่าง ๆ ภายนอก
  • พลังจากภายใน สู่ความสำเร็จภายนอก
  • การวางแผน เอาชนะตัวเอง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
  • การสร้างการกระทำ จากความฝันที่มีอยู่▪การปรับกลยุทธ์ ภายในตัวเอง เพื่อการสร้างทีมงานให้สำเร็จ
  • การนำภาคทฤษฎี ไปสู่ภาคปฏิบัติ ให้เกิดผลลัพธ์แบบทะลุทะลวง
  • การพิชิตเป้าหมาย พร้อมนำความสุขให้ตัวเองและทีมงาน▪การสร้างความสำเร็จทันที ที่นี่ เดี๋ยวนี้  ไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง
  • การร่วมเล่นเกมSUCCESS NOWในสนามหญ้า ที่นำไปปฏิบัติและใช้งาน ให้เกิดผลลัพธ์ ทันที
  • ACT IN SPITE OF FEAR▪การทำงานแบบผู้มีชัยชนะ เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี
  • การออกกำลังกาย ร้องเพลง เต้น ฝึกกาย ใจ ความคิด การทำทันที▪อื่นๆ อีกมากมาย