Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/wintory/domains/wintory.com/public_html/wp-content/themes/lifecoach/functions.php on line 925
กฏระเบียบและนโยบาย - Wintory

กฏระเบียบและนโยบาย


กฏ ระเบียบ ของ บจก.วินทอรี่

 1. ท่านที่จะเข้าร่วมสัมมนาจะต้องมีการชำระเงินครบถ้วนเท่านั้น ต้องส่งหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม (สลิปโอนเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน) พร้อมชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ ของผู้เข้าร่วมสัมมนามาที่ Line @charnwintory หรือ 089-842-599 หรือ ล่วงหน้า 7 วันก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมสัมมนา และจะต้องนำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้างาน หากไม่ได้นำมา บริษัท ฯ ขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ในครั้งต่อไป ยกเว้นแต่จะได้ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าสามารถเข้าเรียนได้
  1. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยมีค่าดำเนินการ 500 บาท และต้องแจ้งให้ บริษัท ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าสัมมนา 14 วัน ทางบริษัท ฯ ไม่อนุญาติให้คืนบัตร หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
  2. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนา บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสัมมนา เนื้อหา ชื่อวิชา ได้ตามความเหมาะสม ท่านสามารถตรวจสอบ ตารางล่าสุดได้จากเว็บไซต์ www.wintory.com  หรือสอบถามที่ Line id: @charnwintory
  3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของ บริษัท วินทอรี่ จำกัด และข้อบังคับต่างๆ ที่ประกาศในงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องไม่บันทึกภาพและเสียง หรือจัดทำสำเนาภาพ เสียง หรือเอกสารต่างๆไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับ เป็นเงิน 10 เท่าของราคาสัมมนา และถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาของ บริษัทฯตลอดชีพทันที รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา
  4. ผู้เข้าร่วมสัมมนายินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพและเสียงระหว่างร่วมทำกิจกรรมและผู้เข้าร่วมสัมมนายินยอมให้นำภาพและเสียงที่ร่วมกิจกรรมนี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงานได้ โดยจะไม่กล่าวอ้างใดๆ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  5. ผู้เข้าร่วมสัมมนายินยอมให้ บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดูแลผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อไป

  ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินใจและต้องการเรียนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและตรงต่อเวลาทุกครั้ง จะคิดดี พูดดี ทำดี กันเพื่อน ๆ และวิทยากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ทุกคน ข้าพเจ้าจะไม่บ่น ไม่ตำหนิ ด่าว่า ไม่คิดลบ ไม่นินทา ต่อเพื่อนๆ และทีมงานวิทยากรทุกคน ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมสัมมนา ขึ้นอยู่กับตัวข้าพเจ้าที่จะนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเอง ไม่ขึ้นกับ เนื้อหาวิชาวิทยากร เพื่อนร่วมเรียน หรือบุคคลใดๆทั้งสิ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าเรียนรุ่นต่อๆไป ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ช่วงกิจกรรมที่เป็นความลับไปบอกกล่าวให้คนอื่นทราบหรือเพื่อนร่วมชั้นทราบโดยเด็ดขาด และบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกิจกรรมทุกกิจกรรมดังกล่าว

  ข้าพเจ้าเข้าใจและยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท วินทอรี่ จำกัด ทุกประการที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ซื้อสินค้าทางเว็บไซต์กับ Wintory ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจได้ 100% เราจัดส่งสินค้า ทางไปรษณีย์ แบบ EMS แพ็คสินค้าอย่างดีปลอดภัย ส่งถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอน

>>> ถ้าทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ คือ มีของพร้อมส่ง ทางร้านจองสินค้าไว้ให้ด้วย 3 วัน <<<

การจัดส่ง

 • วันจันทร์-ศุกร์ โอนเงินและแจ้งโอนก่อนเวลา 14.30 น. จัดส่งสินค้า Wintory ในวันนั้น
 • วันจันทร์-ศุกร์ โอนเงินและแจ้งโอนหลังเวลา 14.30 น. จัดส่งสินค้า Wintory ในวันถัดไป
 • วันศุกร์ โอนเงินและแจ้งโอนเวลา 14.30 น. ถึง 17.00 น. จัดส่งสินค้า Wintory ในวันจันทร์
 • โอนเงินและแจ้งโอน วันศุกร์หลัง 17.00 น. - วันอาทิตย์ จัดส่งสินค้า Wintory ในวันจันทร์
 • กรณีตรงกับวันหยุดของบริษัทที่รับจัดส่ง จัดส่งวันที่เปิดทำการ
 • เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน ร้านจัดส่งตามเวลาที่แจ้งไว้เท่านั้น
 • หมายเหตุ : อัพเดตเลข Track No. ขึ้นอยู่กับเลขของบริษัทที่ทำการจัดส่ง
 • ค่าจัดส่งแบบไปรษณีย์ 60 บาท ขึ้นอยู่กับบริษัทที่รับจัดส่ง
 • ลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ช่วยแจ้งที่ หน้าชำระเงิน เพื่อที่จะได้จัดส่งภายในวันเดียวกัน
 • เลข Track No. ส่งทาง e-mail เท่านั้น

*** สินค้าทางหน้าเว็บ Update สถานะทุกวัน สามารถกดสั่งสินค้าได้เลย
*** สามารถขอบิลเบิกในนามต่าง ๆ ทางร้านออกเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

บริษัท วินทอรี่ จำกัด “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจเป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้น  เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่ Line ID: @charnwintory