ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ


ท่านเคยได้ยินไหม

คนทำงานเก่ง + พูดไม่เก่ง = คนไม่เก่ง

คนทำงานไม่เก่ง + พูดเก่ง = คนเก่ง

เพราะองกรส่วนใหญ่ ต้องการคนที่มีทักษะการนำเสนอ และการนำเสนอนั้นมีผลต่อองค์กร

ทางเราได้เล็งเห็นปัญหานี้ และปํญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงท่านกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับคำปรึกษาจากทางเรา

เพราะอะไรถึงต้องเรียนการพูด

เพิ่มความมั่นใจ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ช่วยสร้างผลงาน

มีส่วนช่วยในการเจรจาต่อรอง

แสดงถึงความเป็นตนเอง

และอื่นๆอีกมากมาย

สามารถเช็คตารางสัมมนา การพูดได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกหัด

Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here