Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/wintory/domains/wintory.com/public_html/wp-content/themes/lifecoach/functions.php on line 925
กิจกรรมเพื่อสังคม - Wintory

กิจกรรมเพื่อสังคม


กิจกรรม CSR ของ Wintory

เรามีภาระกิจช่วยคน 2 ล้านคน

รายได้จาก Wintory ส่วนหนึ่ง เรานำไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

เรามีส่วนร่วมในการทำสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เราได้ให้ความร่วมมือจากองค์กร ต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ, เอกชน และ องค์กรอิสระ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับ ชีวิตและสังคมให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ภาระกิจ

ภาระกิจหลักของเรา ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้เข้าเรียน แต่เรายังปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบแทนสังคมด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และ ประเทศชาติ

ทางศูนย์ฝึกอบรมได้ทำการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีส่วนร่วม และดำเนินการอันเป็นประโยชน์สูงสุด แก่สังคม และประเทศชาติต่อไป.

กิจกรรมที่ผ่านมา

ล่าสุด ศูนย์ฝึกอบรมได้ให้ความรู้ และอบรมคุณธรรม และจริบธรรม แก่ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและ เรือนจำคลองเปรม เพื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมให้ปกติสุข และเป็นคนดี คนเก่ง ตอบแทนสังคม และประเทศชาติต่อไป