Business Presentation Skill


Business Presentation Skill

หากคุณกำลังทำสิ่งนี้

ขาย

pitching

public Speaking

และอื่นๆ

นี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

ท่าทาง

การดำเนินเรื่อง

น้ำเสียง

การสร้างบรรยากาศ

การใช้สายตา

ฯลฯ

มีนักธุรกิจจำนวนมาก ตกม้าตายเพราะเขาไม่รู้สิ่งนี้

การ pitching ก็เหมือนตีกอล์ฟ ท่าทางผิดองศาลูกก็ไม่ลงหลุม

เพื่อการ pitching ที่ดีกว่า กับความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

ลงทะเบียน VIP
ลงทะเบียน General

ตารางสัมมนา

ผ้งเว็บไซด์

ติดต่อเราComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here