Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/wintory/domains/wintory.com/public_html/wp-content/themes/lifecoach/functions.php on line 925
5 ข้อในการเลือก Dropship Supplier - Wintory

5 ข้อในการเลือก Dropship Supplier

Written by on 07/01/2020

Professional

ซัพพลายเออร์มีความเป็นมืออาชีพในการรักษาความสัมพันธ์ ในการรักษาข้อตกลงที่มีจำนวนมากในหลายๆผู้ทำดรอปชิบ

Punctual

ซัพพลายเออร์ มีความตรงต่อเวลาในการจัดส่งของได้ตรงเวลา

Proximity

ซัพพลายเออร์ ไม่ใช้การบังคับหรือกดดันในการซื้อ แต่ใช้วิธีการให้คำแนะนำ เช่น วิธีการพูดให้ไอเดีย ใช้วิธีการกล่าวหาถึงธุรกิจใกล้เคียง

Competitors

ถ้าหนึ่งซัพพลายเออร์ อาจมีธุรกิจ e-commerce 14 ธุรกิจในกลุ่มนิชของคุณ มันยากที่จะสร้างความแตกต่างในการสร้างแบรนด์ของคุณด้วยตัวเอง

Rigor and contract

บัญชีที่มีความโปร่งใสมากๆ ในการรักษาความสัมพันธ์ของคุณ ซัพพลายเออร์ที่ดี จะขอให้ทำสัญญา และขอให้ทำสัญญาในบางสถานการณ์ที่พบเท่านั้น, คุณควรทำเช่นเดียวกัน(อย่ากังวลถ้ามีการเซ็นต์สัญญาภายหลัง)

 

 
สำหรับท่านที่สนใจคอร์สการขายสามารถลงทะเบียนได้ที่ฟอร์มนี้Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *