Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/wintory/domains/wintory.com/public_html/wp-content/themes/lifecoach/functions.php on line 925
5 ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ - Wintory

5 ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

Written by on 19/04/2016

 

5 ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

 

การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จ หรือเป็นรูปเป็นร่างสักอย่าง ต่างก็ต้องอาศัยการวางแผนด้วยกันทั้งสิ้น วันนี้ผมจะมาแบ่งปัน “5 ขั้นตอนในการวางแผนที่ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จ”

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมาย เราต้องมีการกำหนดเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการจะทำอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวิธีการ เราต้องดพิจารณาว่ามีวิธีการไหน และกี่วิธีการที่จะทำให้ท่านลงมือทำแล้วนำไปสู่ผลลัพธ์ หรือเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในตอนแรก

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดระยะเวลา สิ่งที่ทำให้เป้าหมายของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็คือ การที่เรารู้และกำหนดว่าเราต้องการมันเมื่อไหร่

ขั้นตอนที่ 4 ลงมือทำ เป็นข้อที่จะเชื่อมโยงทุกข้อ และสำคัญที่สุด เพราะเป็นข้อที่ทำให้ข้ออื่นมีความหมาย

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและประเมินผล เราต้องมีการตรวจสอบว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นมีโอกาสที่จะทำให้เราได้ตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนดได้มั้ย หากได้ ให้ทำต่อไป หากไม่ได้ ให้ท่านย้อนกลับที่ข้อ 2 แล้วเลือกวิธีการใหม่ ไม่ใช่เปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะครับ 555

ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที อย่าลืมนะครับ “สิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกนี้ คือ การพูด และสิ่งที่ยากที่สุดในโลก ก็คือ การทำตามในสิ่งที่พูด”

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]


Tagged as , , , , , ,Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *