คุณนัชชา

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของอาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ โค้ช และทีมงานทุกคนที่ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคระดับโลก มุมมองในการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติการคิดบวก-คิดใหญ่-คิดใหม่ และก้าวข้ามความกลัว ทำให้คำยืนยันส่วนหนึ่งจากผู้เข้าสัมมนากว่า 100,000 คน ตลอดระยะเวลา 7 ปี เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จได้อย่างดี

Comments