instructor

สัมมนาฟรี “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ + WORKSHOP” พร้อมเนื้อหาอัดแน่นแบบสุด ๆ และ Workshop แบบคูล ๆ หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว . . ย้ำ!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ปกติมูลค่า 3,900 บาท) รอบที่ผ่านมาเต็มเร็วมาก ๆ . . =========================== . ***มาปลุกสุดยอดนักพูดในตัวคุณให้ตื่น*** . . คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ “ไร้ค่า” . ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ? . และบางคน หรือบางองค์กร อาจมีเวลาเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น ในการตัดสินอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ด้วยเวลาอันน้อยนิดในการพูด หรือนำเสนออะไรบางอย่าง มันมีผลกระทบต่อโอกาสทางด้านการงาน ด้านธุรกิจ […]

Read

สัมมนาฟรี “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ + WORKSHOP” พร้อมเนื้อหาอัดแน่นแบบสุด ๆ และ Workshop แบบคูล ๆ หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว . . ย้ำ!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ปกติมูลค่า 3,900 บาท) รอบที่ผ่านมาเต็มเร็วมาก ๆ . . =========================== . ***มาปลุกสุดยอดนักพูดในตัวคุณให้ตื่น*** . . คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ “ไร้ค่า” . ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ? . และบางคน หรือบางองค์กร อาจมีเวลาเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น ในการตัดสินอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ด้วยเวลาอันน้อยนิดในการพูด หรือนำเสนออะไรบางอย่าง มันมีผลกระทบต่อโอกาสทางด้านการงาน ด้านธุรกิจ […]

Read

สัมมนาฟรี “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ + WORKSHOP” พร้อมเนื้อหาอัดแน่นแบบสุด ๆ และ Workshop แบบคูล ๆ หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว . . ย้ำ!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ปกติมูลค่า 3,900 บาท) รอบที่ผ่านมาเต็มเร็วมาก ๆ . . =========================== . ***มาปลุกสุดยอดนักพูดในตัวคุณให้ตื่น*** . . คุณจะทำอย่างไร ? หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ แต่กลับนำเสนอให้กับผู้คนไม่ได้ นั่นเท่ากับ “ไร้ค่า” . ถ้าคุณต้องเป็นผู้นำ แต่กลับพูด หรือแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรไม่ได้ คุณจะทำอย่างไร ? . และบางคน หรือบางองค์กร อาจมีเวลาเพียง 4-5 นาทีเท่านั้น ในการตัดสินอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ด้วยเวลาอันน้อยนิดในการพูด หรือนำเสนออะไรบางอย่าง มันมีผลกระทบต่อโอกาสทางด้านการงาน ด้านธุรกิจ […]

Read