Event details
Date: 01/01/2020


หลักสูตร “ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ” ออนทัวร์ ปักษ์ใต้
นักพูดภาคใต้ต้องเกิด สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ และไม่อยากเดินทางไกล
ของคนปักษ์ใต้

!!!!!รีบลงทะเบียนด่วน จำนวนจำกัด!!!!

สัมมนา “ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ” คือ คำตอบ

พบกันที่ wintory.com

เปิดรับจองตั๋วก่อนเปิดตัว

จัดสัมนา 6 หัวเมือง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี ชุมพร สนใจกรอกฟอร์มในเว็บไซด์ด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อภายหลัง


error: Content is protected !!