Event details
Date: 21/11/2019
Location: โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
Address: เชียงใหม่
Phone: 085-842-5999 (คุณต้น)

หลักสูตรเบ็ดเสร็จ

“ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ”
ธุรกิจนักพูด ขุมทองแค่ขยับปาก
ธุรกิจการพูด เป็นอาชีพที่หารายได้ตลอดชีวิต
ตั้งแต่อดีตยันอนาคต

 


กลุ่มนักพูดมืออาชีพโตขึ้นมาเป็นแผง
และกำลังขึ้นหม้อในยุคนี้ มี 3 รูปแบบ
1 รับงานทอล์คโชว์ ทั้งเดี่ยวและเป็นทีม เช่น รายการโต้วาที
2 เป็นผู้สอนศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชนและมนุษยสัมพันธ์
3 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ ฯลฯ
นอกเหนือจากนั้น คือ ออก Social Media และผู้นำชุมชน ตามแบบฉบับของขวัญใจประชาชนทั่วไป

หลักสูตรก้าวแรกสู่วิทยากร เพื่อการเป็นนักพูด ที่ได้การยอมรับจากหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งเอกชน ราชการ และวงการบันเทิง ภายในวันเดียว ไม่ยึดติดใบปริญญาบัตร

1. หลักการบรรยาย 2W1H ที่จะทำให้คุณเริ่มต้นสร้างเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง และน่าสนใจ จนผู้ฟังอยากติดตามต่อ
2. วิธีเสกความมั่นใจให้คืนกลับมา
3. หัวใจในการสร้าง “Story” ให้เข้าถึงใจผู้ฟัง
4. หลัก IBC ที่จะทำให้เรียงลำดับความคิดในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเขียน Course Outline ในการบรรยาย
6. การขึ้นต้นอย่างไรให้ได้ผล ให้ผู้ฟังสนใจฟังต่อ
7. ข้อหลักเลี่ยงในการขึ้นต้น และในการบรรยาย
8. การพูดแบบ High impact ใน 1 นาที
9. บุคลิกภาพการพูดเบื้องต้น
10. สัดส่วนความสำคัญของการพูด
ฯลฯ

นางสาวกนกกาญจน์ บัญชาบุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากโลกออนไลน์สามารถกระจาย การพูดในแต่ละครั้งไปสู่ผู้ฟังได้มากกว่าในอดีต ขณะที่ตัวอย่างของนักพูดสาวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโลกออนไลน์ สามารถนำเอาการพูดในอดีต ซึ่งขณะนั้นอาจยังไม่ได้รับความสนใจ กลับมาเป็นประเด็นโด่งดังอีกครั้ง เมื่อมีกระแสความสนใจที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล หรือคำประเด็นคำพูดที่เคยกล่าวเอาไว้

และนับเป็นโอกาสดีของการเติบโตในอาชีพนักพูด กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้

สัมมนา “ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ” คือ คำตอบ

 

สำรองที่นั่งวันนี้ก่อนเต็ม!!

 

หรือ โทร. 085-842-5999 (คุณต้น)


error: Content is protected !!