Achieve your goals

ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขโดยที่มีตัวเลขค้างอยู่ในเครื่อง เราคิดว่าการที่เราจะใช้เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร เราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องกันมั้ยครับ หรือถ้าเราก้าวผิดตั้งแต่ก้าวแรก แล้วก้าวที่เหลือจะถูกหรือผิดครับ ผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ถ้าเราผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ผลลัพธ์ย่อมไม่เป็นตามที่เราต้องการ เพราะฉะนั้น การที่เราจะทำอะไรก็ตาม ล้วนต้องมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงาน คู่ครอง ครอบครัว หรือการเงิน ล้วนต้องมีเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย มันก็ไม่ต่างจากเรือที่ไม่มีคนพาย เรือก็จะไปแบบไร้ทิศทาง การเริ่มต้นที่ถูกต้อง การมีเป้าหมายสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของเราทุกคนเป็นอย่างยิ่ง การตั้งเป้าหมาย คือการวางแผน การเริ่มต้นที่ถูกต้อง ยอมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการ พอเราบรรลุตามเป้าหมาย นั้นแปลว่าเราประสบความสำเร็จ รวมทั้งความสุข ของชีวิต เพื่อนๆครับ เพื่อนๆได้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ที่ชัดเจนกันแล้วหรือยังครับ #ชาญตระการศิลป์ #การตั้งเป้าหมาย #wintorytrainingcenter

Read

Achieve your goals เป็นโครงสร้างของ Wintory สำหรับการสร้างคลับ ที่เป็นคลับในการสร้างความสำเร็จ ผู้ที่อยู่ในโครงสร้างจะได้รับการ Training เป็นพิเศษ ในเรื่องของการปฏิบัติจนสามารถต่อยอดจากการใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะมี นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ และจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานต่างๆได้ Wintory ได้ถูกร่างหลักสูตรโดย อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์ ผู้ที่เป็นผู้ฝึกสอนคอร์สพัฒนาตนเองมากกว่า 10 ปี และเป็นศิษย์ของวิทยากรระดับโลกของ T. Harv Eker และ นักเขียนระดับโลก ทำลายสถิติของ Guiness book อย่าง Brian Tracy ในพันธกิจของอาจารย์ ชาญ ที่จะช่วยคน 2 ล้านคน และมีในที่จะแบ่งปันและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ประสบความสำเร็จระดับโลก

Readerror: Content is protected !!