Negotiation for Success


 

Negotiation for Success

( 08.30-17.00น.)

 

ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในการเจรจาต่อรอง

เจรจาเมื่อไร ไม่เคยสำเร็จ หรือเสียเปรียบตลอด

ตำรามีมาก ในชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ไม่ได้

พบแต่ win-lost หรือ lost-win ไม่พบ win-win SUCCESS

ท่านจะได้พบกับหลักการณ์ที่ปฏิบัติได้ ง่าย ๆ ที่ถูกกลั่นกรองมากว่า 18 ปี ของปรมาจารย์ระดับโลก

ทำให้ท่านสามารถรู้เทคนิคที่ใช้ได้ผลทันที และสามารถฝึกฝนใช้ได้ตลอดไป

 

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 

  • การวางแผนในการเจรจาต่อรอง
  • การเตรียมตัวก่อนเจรจาต่อรอง
  • การเรียนรู้คู่สนทนา
  • การใช้หลักการ win-win for SUCCESS
  • การได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน

 

ท่านจะได้ทราบถึงตัวอย่างจริงในการปิดการขายทางโทรศัพท์กว่า 100,000 บาทภายใน 5 นาที การให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนส่งของไปจริง การสร้างมิตรภาพกับคู่เจรจาต่อรองที่เป็นคู่ค้ากันได้ตลอดชีวิตและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นหลักสูตรที่รวมหลักการ กลยุทธ ศิลปะ ความนิ่มนวล สนุก ในการเจรจาต่อรอง

 

วิชานี้เหมาะสมสำหรับเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ผู้บริหาร นักขาย คนที่รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ เป็นวิชาระดับสูงสำหรับท่านที่ท่านจะได้ความรู้ ประสบการณ์ ได้ฝึกจริงอย่างเต็มที่

 

ความประทับใจบางส่วน

 

คุณ มลิวรรณ ดวงปัญญา  


Nego K.ใหม่-2

  การสัมมนาในครั้งนี้ 15 ข้อ ในการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ ทำให้เราได้ 15 ข้อสำคัญๆ ที่ก่อนเรียนเราไม่เคยคิดถึง เรามักจะใช้วิธีการขายแบบเก่าๆ ไม่พลิกแพลง และบางครั้งที่ไม่กล้าจบการเจรจาเมื่อเจอทางตัน ความรู้ในวันนี้เปลี่ยนวิธีการต่อรองในการขายให้มีมิติขึ้น ให้ดูนิ่มนวลแต่หนักแน่น ทำให้เรามั่นใจวิธีการแก้ปัญหาในการเจรจาต่องรองกับลูกค้ามากขึ้น


ขอบคุณอาจารย์ชาญ ตระการศิลป์มากๆค่ะ สำหรับความรู้ที่มอบให้กับนักเรียนอย่างจริงใจและมีประสิทธิภาพ


...

 

คุณ ดำรงศักดิ์ ใจบรรจง 


Nego K.ต้น-2

  เป็นเทคนิคที่มีคุณค่ามาก ทำให้เราได้มาทบทวนและตระหนักถึงคุณค่าในการเจรจาต่อรอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับคู่เจรจาและตัวเราเอง การเจรจาต่อรองที่ดีควรเป็นประโยชน์ให้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ หลายฝ่าย เป็น Win- Win Long Term Relationship สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมน่าอยู่และดีขึ้นได้


อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมของเรา

...

 

คุณ ณัฐติกาญจน์ ศิริวัฒน์ 


Nego N'ณัฐ-2

  มันสุดยอดมากจริงๆ ใครไม่เรียนคือพลาดค่ะ มันไม่มีสอนที่ไหนนอกจากที่นี่ ได้เรียนรู้การต่อรองจริงๆ มีเหตุการณ์จำลองว่า ถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไร ได้ใช้จริง ได้ฝึกความจำ อ.ชาญเป็นกันเองมาก มีความสุขมากๆวันนี้


ขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ที่มอบความรู้ที่หาไม่ได้จากที่อื่น มีที่นี่ที่เดียว ^_^

...

 

ราคาต่อท่าน 6,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สัมมนา

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

 

Negotiation for Success

( 08.30-17.00น.)

 

ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในการเจรจาต่อรอง

เจรจาเมื่อไร ไม่เคยสำเร็จ หรือเสียเปรียบตลอด

ตำรามีมาก ในชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ไม่ได้

พบแต่ win-lost หรือ lost-win ไม่พบ win-win SUCCESS

ท่านจะได้พบกับหลักการณ์ที่ปฏิบัติได้ ง่าย ๆ ที่ถูกกลั่นกรองมากว่า 18 ปี ของปรมาจารย์ระดับโลก

ทำให้ท่านสามารถรู้เทคนิคที่ใช้ได้ผลทันที และสามารถฝึกฝนใช้ได้ตลอดไป

 

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 

  • การวางแผนในการเจรจาต่อรอง
  • การเตรียมตัวก่อนเจรจาต่อรอง
  • การเรียนรู้คู่สนทนา
  • การใช้หลักการ win-win for SUCCESS
  • การได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน

 

ท่านจะได้ทราบถึงตัวอย่างจริงในการปิดการขายทางโทรศัพท์กว่า 100,000 บาทภายใน 5 นาที การให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนส่งของไปจริง การสร้างมิตรภาพกับคู่เจรจาต่อรองที่เป็นคู่ค้ากันได้ตลอดชีวิตและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นหลักสูตรที่รวมหลักการ กลยุทธ ศิลปะ ความนิ่มนวล สนุก ในการเจรจาต่อรอง

 

วิชานี้เหมาะสมสำหรับเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ผู้บริหาร นักขาย คนที่รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ เป็นวิชาระดับสูงสำหรับท่านที่ท่านจะได้ความรู้ ประสบการณ์ ได้ฝึกจริงอย่างเต็มที่

 

ความประทับใจบางส่วน

 

คุณ มลิวรรณ ดวงปัญญา  


Nego K.ใหม่-2

  การสัมมนาในครั้งนี้ 15 ข้อ ในการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ ทำให้เราได้ 15 ข้อสำคัญๆ ที่ก่อนเรียนเราไม่เคยคิดถึง เรามักจะใช้วิธีการขายแบบเก่าๆ ไม่พลิกแพลง และบางครั้งที่ไม่กล้าจบการเจรจาเมื่อเจอทางตัน ความรู้ในวันนี้เปลี่ยนวิธีการต่อรองในการขายให้มีมิติขึ้น ให้ดูนิ่มนวลแต่หนักแน่น ทำให้เรามั่นใจวิธีการแก้ปัญหาในการเจรจาต่องรองกับลูกค้ามากขึ้น


ขอบคุณอาจารย์ชาญ ตระการศิลป์มากๆค่ะ สำหรับความรู้ที่มอบให้กับนักเรียนอย่างจริงใจและมีประสิทธิภาพ


...

 

คุณ ดำรงศักดิ์ ใจบรรจง 


Nego K.ต้น-2

  เป็นเทคนิคที่มีคุณค่ามาก ทำให้เราได้มาทบทวนและตระหนักถึงคุณค่าในการเจรจาต่อรอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับคู่เจรจาและตัวเราเอง การเจรจาต่อรองที่ดีควรเป็นประโยชน์ให้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือ หลายฝ่าย เป็น Win- Win Long Term Relationship สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมน่าอยู่และดีขึ้นได้


อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมของเรา

...

 

คุณ ณัฐติกาญจน์ ศิริวัฒน์ 


Nego N'ณัฐ-2

  มันสุดยอดมากจริงๆ ใครไม่เรียนคือพลาดค่ะ มันไม่มีสอนที่ไหนนอกจากที่นี่ ได้เรียนรู้การต่อรองจริงๆ มีเหตุการณ์จำลองว่า ถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไร ได้ใช้จริง ได้ฝึกความจำ อ.ชาญเป็นกันเองมาก มีความสุขมากๆวันนี้


ขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ที่มอบความรู้ที่หาไม่ได้จากที่อื่น มีที่นี่ที่เดียว ^_^

...

 

ราคาต่อท่าน 6,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สัมมนา

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

error: Content is protected !!