Flip your mind to find your wealth


 

Flip your Mind to find your Wealth

(08.30-17.00)

 

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 

  • สร้าง ผลกระทบให้ท่านตระหนักถึงความสำคัญของใจท่าน ที่สามารถนำท่านสู่ความสำเร็จได้ง่าย ๆ
  • ให้ท่านได้ทราบเทคนิคต่าง ๆ การฝึกใจให้เป็นนาย กายเป็นบ่าว
  • การเรียนรู้ “Accelerated Learning Technique with Meditation”
  • ให้ตัวเอง ครอบครัว สังคมมีความสุข ความสำเร็จด้วยใจ  และพลังจิตใต้สำนึก
  • เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางใจ เล่นเกมส์ ร้องเพลง สมาธิ ร่วมกิจกรรม สนุกสนาน
  • การบริหารจัดการเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่มีใจใจทุก ๆ คน สำเร็จจากใจก่อน
  • การเรียนรู้แบบผ่อนคลาย สบาย ๆ  ได้เนื้อหาสาระ แบบ High Impact Training
  • การเป็นคนที่มองโลกในแง่ บวก คิดเชิงสร้างสรร คิดดี พูดดี ทำดี และปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวาง
  • การกำจัด Negative Thought ออกจากตัวเอง

 

ความประทับใจบางส่วน

 

คุณ มยุรี กาญจนกำธร (แมรี่)


14191448_1196351007104632_2042332423_o

    เป็นหลักสูตรที่ดีมากความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์กับตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิด การงาน อาชีพ ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ทำให้รู้จักที่จะมีความฝันการตั้งเป้าหมายและจะทำอย่างไร ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งแนวคิด วิธีคิด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับผู้อื่นการแก้ปัญหา เมื่อเจออุปสรรคหรือคำพูดดูถูก คำสบประมาทที่ได้พบ ได้เจอทำให้เรารู้ว่าจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร และบางเรื่องก็ไม่เคยได้รับรู้มาก่อน รวมทั้งวิธีการที่จะนำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและไม่เคยได้เข้าสัมมนาที่ไหนมาก่อนเลย ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ชาญและทีมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะ
...

 

คุณ ทวีเกียรติ เมธีเจริญพงศ์ (วี)

   ผมได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการคิดบวก เพิ่มพลังให้ตัวเองและ master you mindอย่างแท้จริงรู้จักวิธีขจัดลบ ความคิดลบ  เรียนรู้เคล็ดลับในการเป็นคนสำเร็จ คนร่ำรวยและคนที่มีความสุขจะนำไปแบ่งปันคนที่อยู่รอบข้าง คนที่เรารักเพื่อให้คนอื่นอีกมาก ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ขอขอบคุณอาจารย์ชาญ เป็นอย่างมากที่ถ่ายทอด และให้ความรู้เป็นอย่างดีทำให้เหมือนผมได้ชีวิตใหม่ความคิดใหม่ในการทำงาน ใช้ชีวิตต่อๆไป
...

 

 
ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร (อ.เฉิน)


คอร์สนี้ดีมาก เนื้อหา กิจกรรม ข้อคิด นิทาน ชีวิตที่สำเร็จต้องมีการเรียนรู้  ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาความสำเร็จเกิดจากตัวเราเท่านั้น เมื่อจิตภายในกับจิตภายนอกเป็นพลังบวก และไปด้วยกันเมื่อใดความสำเร็จมาแน่นอน ได้หลักคิด เทคนิค วิธีการนำไปฝึกต่อเนื่องจะเป็นนิสัยแห่งความสำเร็จ มั่งคั่ง
ตลอดกาล ขอบคุณอาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ มากๆครับ
...

 

ราคาต่อท่าน 5,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สัมมนา

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

error: Content is protected !!