Flip your mind to find your wealth 2


 

Flip your Mind to find your Wealth

(08.30-17.00)

 

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 

  • สร้าง ผลกระทบให้ท่านตระหนักถึงความสำคัญของใจท่าน ที่สามารถนำท่านสู่ความสำเร็จได้ง่าย ๆ
  • ให้ท่านได้ทราบเทคนิคต่าง ๆ การฝึกใจให้เป็นนาย กายเป็นบ่าว
  • การเรียนรู้ “Accelerated Learning Technique with Meditation”
  • ให้ตัวเอง ครอบครัว สังคมมีความสุข ความสำเร็จด้วยใจ  และพลังจิตใต้สำนึก
  • เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางใจ เล่นเกมส์ ร้องเพลง สมาธิ ร่วมกิจกรรม สนุกสนาน
  • การบริหารจัดการเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่มีใจใจทุก ๆ คน สำเร็จจากใจก่อน
  • การเรียนรู้แบบผ่อนคลาย สบาย ๆ  ได้เนื้อหาสาระ แบบ High Impact Training
  • การเป็นคนที่มองโลกในแง่ บวก คิดเชิงสร้างสรร คิดดี พูดดี ทำดี และปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวาง
  • การกำจัด Negative Thought ออกจากตัวเอง

 

ความประทับใจบางส่วน

 

คุณ มยุรี กาญจนกำธร (แมรี่)

14191448_1196351007104632_2042332423_o

    เป็นหลักสูตรที่ดีมากความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์กับตัวเอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิด การงาน อาชีพ ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ทำให้รู้จักที่จะมีความฝันการตั้งเป้าหมายและจะทำอย่างไร ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งแนวคิด วิธีคิด เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับผู้อื่นการแก้ปัญหา เมื่อเจออุปสรรคหรือคำพูดดูถูก คำสบประมาทที่ได้พบ ได้เจอทำให้เรารู้ว่าจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร และบางเรื่องก็ไม่เคยได้รับรู้มาก่อน รวมทั้งวิธีการที่จะนำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและไม่เคยได้เข้าสัมมนาที่ไหนมาก่อนเลย ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ชาญและทีมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

คุณ ทวีเกียรติ เมธีเจริญพงศ์ (วี)

   ผมได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการคิดบวก เพิ่มพลังให้ตัวเองและ master you mindอย่างแท้จริงรู้จักวิธีขจัดลบ ความคิดลบ  เรียนรู้เคล็ดลับในการเป็นคนสำเร็จ คนร่ำรวยและคนที่มีความสุขจะนำไปแบ่งปันคนที่อยู่รอบข้าง คนที่เรารักเพื่อให้คนอื่นอีกมาก ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ดีๆแบบนี้ขอขอบคุณอาจารย์ชาญ เป็นอย่างมากที่ถ่ายทอด และให้ความรู้เป็นอย่างดีทำให้เหมือนผมได้ชีวิตใหม่ความคิดใหม่ในการทำงาน ใช้ชีวิตต่อๆไป

 

ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร (อ.เฉิน)

คอร์สนี้ดีมาก เนื้อหา กิจกรรม ข้อคิด นิทาน ชีวิตที่สำเร็จต้องมีการเรียนรู้  ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาความสำเร็จเกิดจากตัวเราเท่านั้น เมื่อจิตภายในกับจิตภายนอกเป็นพลังบวก และไปด้วยกันเมื่อใดความสำเร็จมาแน่นอน ได้หลักคิด เทคนิค วิธีการนำไปฝึกต่อเนื่องจะเป็นนิสัยแห่งความสำเร็จ มั่งคั่ง
ตลอดกาล ขอบคุณอาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ มากๆครับ

 

ราคาต่อท่าน 5,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สัมมนา

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

Search