Blue Ocean


 

Blue Ocean Marketing

(12.30-17.30น)

 

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 

  • การตลาดแบบคิดนอกกรอบ
  • หลักการ 4 principles ของ Blue Ocean
  • ตัวอย่างจริงที่เกิดประโยชน์กับธุรกิจของท่านได้ทันที
  • นำทฤษฏีไปสู่ภาคปฎิบัติในห้องเรียนทันที
  • Four Actions to create a Blue Ocean
  • Characteristics Of Blue Ocean Strategy
  • Blue Ocean in Action to earn money for you
  • การประยุกต์ใช้หลักการ Blue Ocean กับธุรกิจที่ท่านทำอยู่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น100% ภายใน 6 เดือน
  • etc…

 

คุณ ณัฐกฤษฏ์ เกียรติอมรศิริ


12

สวัสดีครับท่านอ.ชาญ ผมอยากจะบอกว่า ตัวผมเองไม่ได้มีหัวคิดในทางการทำธุรกิจ แต่คอร์สนี้ก็ทำให้ผมได้แนวทางในการใช้ชีวิตของตัวเอง ในทางที่ดี ในทางที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เพื่อต่อยอดให้ตัวผมทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากคนทั่วไปในการใช้ชีวิต และผมมั่นใจว่า แนวคิดต่างๆที่ได้รับจากคอร์สนี้ จะทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอน
...

 

คุณ ศิรมณี โชติวรรณ


12

ประทับใจแนวคิด และการทำตลาดที่แตกต่างแบบ Blue Ocean ที่จะสร้างความมั่งคั่งแบบไร้คู่แข่ง กล้าคิดต่าง ทำต่างและรวยต่างจากคนทั่วไป เพราะคนที่คิดเป็น และทำได้ในปัจจุบันมีไม่ถึง 5% และฉันจะเป็นหนึ่งในนั้นที่คิดและทำแบบคนสำเร็จ และก็จะสำเร็จเช่นกัน
...

 

คุณ ยุทธนา สาวะดี


12

เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีที่มีประโยชน์ และได้มีการฝึกภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปเป็นแนวคิดในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่
...

 

คุณ สมชาย แซ่ลี


12

ทำให้เราเข้าใจการทำการตลาดที่แตกต่างกันกับทั่วไป สามารถจะนำไปสร้างธุรกิจที่เกิดผลอย่างมากมาย คิดนอกกรอบดีจริงๆครับ
...

 

คุณ ฐนิษฐา โสนางาม


12

เป็นคอร์สที่ให้เรามองเห็นภาพ ว่าอะไรๆก็สร้างเป็นธุรกิจได้ โดยคิดแตกต่าง คิดจะสร้างธุรกิจจากการแก้ปัญหา สร้างคุณค่าให้คน
...

 

คุณ อัจฉรา เวชแพทย์


12

ได้รับความรู้ และความเข้าใจ ระหว่าง Red Ocean + Blue Ocean เข้าใจอย่างชัดเจนว่าตลาดน่านน้ำแดงเดิมๆเป็นอย่างไร ตลาดน่านน้ำสีฟ้าเป็นอย่างไร คิดใหม่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไม่ได้ ได้รับความรู้ไม่ใช่แค่ Produce เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นธุรกิจบริการหรือวิธีการอื่น ได้แนวคิดในการกำหนดราคาว่าเอาประโยชน์ของลูกค้ามาเป็นที่ตั้งก่อน เพื่อกำหนดราคา ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ขนาดไม่เคยมีความรู้ด้านการตลาดมาก่อนยังเข้าใจเลยค่ะ
...

 

ราคาต่อท่าน 4,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สัมมนา

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

error: Content is protected !!