เกี่ยวกับเรา


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และแบ่งปัน

เราเป็นสถานีเพิ่มความรู้ เพิ่มความรวย ช่วยคนกว่า 2 ล้านคนทั้งโลก เพื่อทำฝันของเขา ให้เป็นจริง สร้างคน สร้างครอบครัว สร้างธุรกิจ สร้างประเทศ และสร้างโลก อย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้า ร่วมสัมมนาได้ประโยชน์สูงสุด เราเน้น การฝึกความคิด จิตใจ ร่างกาย เพิ่มอาหารสมอง อาหารใจ อาหาร กาย รับบรรยาย และปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งในและนอกสถานที่

Wintory Training Center คือใคร?

เราเป็นสถานีเพิ่มความรู้ เพิ่มความรวย ช่วยคนกว่า 2 ล้านคนทั้งโลก เพื่อทำฝันของเขา ให้เป็นจริง สร้างคน สร้างครอบครัว สร้างธุรกิจ สร้างประเทศ และสร้างโลก อย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้า ร่วมสัมมนาได้ประโยชน์สูงสุด เราเน้น การฝึกความคิด จิตใจ ร่างกาย เพิ่มอาหารสมอง อาหารใจ อาหาร กาย รับบรรยาย และปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งในและนอกสถานที่

Wintory Training Center ทำอะไร?

เราได้ให้ความรู้ระดับโลก ทั้งตะวันออก และตะวันตก ทุกสัปดาห์ ช่วยนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้นำ
ครู อาจารย์ นักศึกษา ประชาขนทั่วไป ให้นำความรู้ระดับโลกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกด้านของชีวิตทันที
สอนจริง ทำจริง ได้ผลลัพธ์จริง ในห้องเรียนทันที  ไม่ใช่ แค่ทฤษฏี  มีการนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณ บิดามารดา
ศาสนา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกครั้งที่สอน เป็นที่แรกและที่เดียวในเมืองไทยทำทุกครั้งที่สอนกว่า 1,500 รุ่นทั่วไทย
มีกองทุน เรียนรู้แจกฟรี สำหรับคนดี มีความขยัน มุ่งมั่น กตัญญู ทุกสัปดาห์

ทำไมต้องเรียนกับ Wintory Training Center?

 • ครูคนแรกของไทยที่ต้องการช่วยคนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก
 • ครูคนแรกของไทยที่สอนให้มี ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ทุกครั้งก่อนเริ่มการสอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน High Impact Training with Meditation คนแรกของไทย
 • สอนอบรมจริงกว่า 1,500 สัมมนา ในเวลา 7 ปี
 • Trainer คนแรกของไทย และติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย ที่ผ่านการอบรมจาก Colorado, USA
 • ช่วยสร้างและพัฒนาบุคคลากรทั้งในและต่างประเทศ
 • เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ก่อตั้งชมรม Billionaire Idea Club (BIC) ของนักธุรกิจชั้นนำ
 • เจ้าของผู้แต่งหนังสือ “Rich MBA 1 ล้านคน 1 ล้านเล่ม”
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Happy, Money & Love
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน “ทำทันที” และมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ
 • No. 1  สอนมากที่สุดในประเทศไทยปี 2552-2558 กว่า 1,500 สัมมนา
 • No. 1  Concert Minar แห่งแรกในประเทศไทย
 • No. 1 สอนสมาธิ แบบใหม่ ใช้ Brain Wave Technology
 • No. 1  ผู้เปิดคอร์ส Flip your mind to find your wealth ครั้งแรกในเอเชีย (Nov. 2009)
 • No. 1  สอนแบบลงมือทำ ให้เกิดผลลัพธ์ ทันที
 • No. 1  Rich MBA ครั้งแรกในประเทศไทย
 • No. 1  Success Camp ครั้งแรกในประเทศไทย
 • No. 1  Farmer Minar ครั้งแรกในประเทศไทย
 • No. 1  Beach Minar ครั้งแรกในประเทศไทย

อ. ชาญ ตระการศิลป์ คือใคร?

อ. ชาญ ตระการศิลป์ เป็นนักเรียนทุน จบปริญญาโท จาก Asian Institute of  Technology และจบปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นครูไทยคนแรกที่มีเป้าประสงค์ในการช่วยกว่าคน 2 ล้านคนทั่วโลกเพื่อ ทำฝันของเขาให้เป็นจริง
เจ้าของสถาบัน Wintory Training Center สถาบันที่เพิ่มความรู้ เพิ่มความรวย ช่วยคนกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก เจ้าของหลักสูตร Rich MBA ที่ช่วยคนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนสำเร็จ และคนร่ำรวย จนได้รับสมญานามว่า เป็นคนดี ศรีอยุธยา คนดีแห่งยุครัตนโกสิทนร์ และยุคโลกาภิวัฒน์ของโลก ท่านเป็นผู้แต่งตำราเรียน Rich MBA 1 ล้านคน1 ล้านเล่ม  ท่านเป็นคนที่มีความสุข มีความสำเร็จ ชอบนั่งสมาธิ ออกกำลังกาย เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับการขนานนามว่าเป็น บุคคลที่ Happy For No Reasonตลอดชีวิต เป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ บิดา มารดา ศาสนา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านตลอดชีวิต
สอนจริงมากกว่า 1,500 สัมนา กว่า 150,000 คน ใน 7 ปีทั้งภาครัฐ และเอกชน และใช้ Advance Learning Technique with Meditation เจ้าแรกของไทย ท่านต้องการแบ่งปันช่วยเหลือคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ ในทุกด้านของชีวิตและเป็นคนที่ต้องการสร้างตำนานครูดีให้เป็นของขวัญกันคน ไทยทั้งประเทศ
         ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชีวิตของท่านจะดี ขึ้น ดีขึ้นทุก ๆ วัน ท่านพร้อมที่จะได้รับสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านตลอดชีวิตแล้วหรือยังครับ เราพร้อมที่จะช่วยท่านและทีมงานท่านเพื่อทำให้ฝันของท่านเป็นจริง

2,000

สัมมนา

200,000

คน

10

ปี

Wintory Training Center

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คอร์สสัมมนาที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน

error: Content is protected !!