5 แนวทางการนำเสนอสไลด์เพื่อนำเสนอให้โดนใจ

Written by on 30/06/2019

1.เน้นภาพสื่อเรื่องที่จะนำเสนอมากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ

2.ทำเป็นกราฟหรือแผนภูมิสำหรับข้อมูลเชิงสถิติ

3.เรียบเรียงเรื่องราวให้น่าสนใจตั้งแต่การเริ่มต้นให้ตื่นเต้นเนื้อหากลมกลืนและสรุปจบให้จับใจ

4.ยกตัวอย่างสำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อน

5.ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว(วีดีโอ) และดนตรีประกอบการนำเสนอ


Tagged as , ,Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!