ถ้าเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ

Written by on 11/06/2018

ถ้าเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ

เราได้พบกันจากบุญเก่า…..
ที่ทำร่วมกันมา
และจะได้อยู่ด้วย หรือ จากกันไป อยู่ที่บุญในปัจจุบัน…. ที่สร้างร่วมกัน

แต่สุดท้าย ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว
ก็ต้องจากกัน
ไม่ว่าจะจากเป็น
หรือจากตาย
ก็ต้องจากกัน

เมื่อได้มีโอกาสอยู่ด้วยกัน
จงทำดีต่อกันไว้ให้มากๆ

เพราะหนึ่งช่วงชีวิตคน
มันไม่ได้ยาวเลย

และสาเหตุที่พอได้มาอยู่ด้วยกันแล้ว
การจะทำดีต่อกันกลายเป็นเรื่องยาก

นั่นเพราะ….

1.ความเคยชิน
2.ความคาดหวัง

ความเคยชินจะทำให้เราเกรงใจเขาน้อยลง
ส่วนความคาดหวัง จะทำให้เราไม่มองสิ่งที่เขาเป็น แต่มองเขาแบบที่เราอยากให้เขาเป็น

คนสองคน
คือคนสองคน

เขาไม่ใช่เรา
และเราก็ไม่ใช่เรา

จงวางใจให้เป็นรักที่ปรารถนาดีต่อกัน
มอบความซื่อสัตย์ไว้วางใจให้แก่กัน
ให้เกียรติและเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกัน สื่อสารกันในทางบวก และคอยให้กำลังใจกัน

สร้างบุญปัจจุบันให้เสมอกัน

……..,………………………………………………

และเหนือสิ่งอื่นใด หากไม่มีใคร ก็ยังมีตัวเราที่รักคุณที่สุดอยู่นั่นเอง


Tagged as , , , , , ,Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!