มนุษย์ในมิติทางพลังงาน

Written by on 05/06/2018

มนุษย์คือแหล่งผลิตพลังงานเคลื่อนที่ ตลอดวัน ตลอดเวลา และตลอดชีวิต

พลังงานนี้มาจากไหน มาจากความนึกคิดของเรานั่นเอง

ลองจินตนาการถึง มิติที่มนุษย์ไม่มีกายเนื้อ ถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงมนุษย์ที่มีลำตัวโปร่งๆ ใสๆ ไม่มีเพศ และไม่ใช่การสื่อสารโดยการพูด

ใช่ นั่นคือมิติทางพลังงาน

เป็นมิติที่ไม่ได้ใช้ตารับรู้ เพราะถึงเราจะรู้ว่า ลม เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง แต่เราก็มองไม่เห็น เว้นแต่ว่าลมนั้นมีกำลังมากและมีรูปแบบการหมุนที่แน่นอน เช่นลมพายุ ที่สามารถหอบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเห็นเป็นรูปร่างของพายุหมุน แต่อย่าลืมว่า เราไม่ได้เห็นตัวลมจริงๆอยู่ดี เราเห็นพลังของมันที่หอบเอาข้าวของต่างๆขึ้นไปตามแนวการหมุนของมันต่างหาก
ดังนั้นการรับรู้ทางตาจึงมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถรับรู้มิติทางพลังงานได้

มนุษย์ลำตัวใสๆนี้ เดินไปมาทั่วโลก ส่งคลื่นความคิดต่างๆออกมารอบตัว เมื่อไม่ต้องอาศัยการพูด จึงใช้การส่งคลื่นความคิดอย่างเดียว

เอาล่ะ ทีนี้ เรานำกายหยาบกลับเข้ามาใส่ในมนุษย์เหล่านี้ แน่นอน หน้าตาเขาก็คือมนุษย์โลก เขาก็คือเรา เราก็คือเขานั่นเอง

เราต่างไม่รู้ตัวว่าความคิดเราคือพลังงาน ที่สามารถส่งออกไปรอบๆตัวเรา มีผลต่อจักรวาลน้อยๆที่ล้อมรอบตัวเรา
พลังงานในทางลบ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ เกลียด อาฆาต โทสะ โลภะ โมหะ เป็นพลังที่ฝังแรง ดึงดูดคู่แค้นคู่อาฆาตแต่ชาติปางไหน ไม่ว่าจะไกลแสนไกลก็ได้ดึงดูดเข้ามาเจอ
ถ้าเรามองวิญญาณในมิติของพลังงาน เราจะไม่สงสัยการมีอยู่ของวิญญาณเลย เพราะวิญญาณแค่ไม่ได้มีกายหยาบ แต่เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง วิญญาณจึงเป็นคำกลางๆ ที่ใช้เรียกถึงสิ่งมีชีวิตในอีกมีติหนึ่ง
และสำหรับผู้ที่นับถือ เทพ พรหม เทวดา นั่นก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเช่นกัน แตกต่างกันที่ความละเอียดในการสั่นสะเทือน รูปแบบที่เฉพาะ ที่แตกต่างกัน

เรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์โลกมนุษย์ ซึ่งจะขอนำเสนอในโอกาสต่อไป


Tagged as , , , , , , , , , , , , ,Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!