วัตถุประสงค์ของ Achieve your goals

Written by on 23/11/2017

Achieve your goals เป็นโครงสร้างของ Wintory สำหรับการสร้างคลับ ที่เป็นคลับในการสร้างความสำเร็จ ผู้ที่อยู่ในโครงสร้างจะได้รับการ Training เป็นพิเศษ ในเรื่องของการปฏิบัติจนสามารถต่อยอดจากการใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะมี นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ และจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานต่างๆได้ Wintory ได้ถูกร่างหลักสูตรโดย อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์ ผู้ที่เป็นผู้ฝึกสอนคอร์สพัฒนาตนเองมากกว่า 10 ปี และเป็นศิษย์ของวิทยากรระดับโลกของ T. Harv Eker และ นักเขียนระดับโลก ทำลายสถิติของ Guiness book อย่าง Brian Tracy ในพันธกิจของอาจารย์ ชาญ ที่จะช่วยคน 2 ล้านคน และมีในที่จะแบ่งปันและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ประสบความสำเร็จระดับโลก


Tagged as , ,Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!