Purpose of Life

Add Value

Learn and Grow

Enjoy Life

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

ประสบการณ์จริง กว่า 28 ปีทั้งในและต่างประเทศ กับผู้รู้ระดับโลก

ตั้งเป้าช่วยคนทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน ให้ท่านได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

พบเพื่อน นักธุรกิจ ที่รักการเรียนรู้ ตลอดไป

หลักสูตร ยอดนิยม

Achieve your goals

ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

Rich MBA (Self Development)

การตั้งเป้าหมาย

ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขโดยที่มีตัวเลขค้างอยู่ในเครื่อง เราคิดว่าการที่เราจะใช้เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร เราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องกันมั้ยครับ หรือถ้าเราก้าวผิดตั้งแต่ก้าวแรก แล้วก้าวที่เหลือจะถูกหรือผิดครับ ผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ถ้าเราผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ผลลัพธ์ย่อมไม่เป็นตามที่เราต้องการ เพราะฉะนั้น การที่เราจะทำอะไรก็ตาม ล้วนต้องมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงาน คู่ครอง ครอบครัว หรือการเงิน ล้วนต้องมีเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย มันก็ไม่ต่างจากเรือที่ไม่มีคนพาย เรือก็จะไปแบบไร้ทิศทาง การเริ่มต้นที่ถูกต้อง การมีเป้าหมายสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของเราทุกคนเป็นอย่างยิ่ง […]

วัตถุประสงค์ของ Achieve your goals

Achieve your goals เป็นโครงสร้างของ Wintory สำหรับการสร้างคลับ ที่เป็นคลับในการสร้างความสำเร็จ ผู้ที่อยู่ในโครงสร้างจะได้รับการ Training เป็นพิเศษ ในเรื่องของการปฏิบัติจนสามารถต่อยอดจากการใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะมี นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ และจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานต่างๆได้ Wintory ได้ถูกร่างหลักสูตรโดย อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์ ผู้ที่เป็นผู้ฝึกสอนคอร์สพัฒนาตนเองมากกว่า 10 ปี และเป็นศิษย์ของวิทยากรระดับโลกของ T. Harv Eker […]

เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จ 3 ประการ

เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จ 3 ประการ ” ที่เหมือนง่ายแต่ไม่ง่าย ” !! ___________________ เคล็ด(ไม่)ลับทั้ง 3 ข้อนี้ ถ้าคุณแค่รู้ !! มันไม่เกิดประโยชน์แน่นอนครับ ___________________ สิ่งที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ ต้องนำมันไปใช้จริงๆเท่านั้น แล้วคุณจะรู้วิธีการใช้มันได้จริงๆครับ . . อ.ชาญ ตระการศิลป์ ___________________ ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม Wintory Training Center

  • Testimonial

    Wintory Training Center not only teach us to be the wise man. But also guide us to be a good man, leading us to find peace though the meditation. Aj Charn also being our consultant, about our future plan, our own business plan and etc. They are also following us after we have attain their seminar they encourage us to continue joining the seminar in order to make us live in the better way for now on. Thank you so much sir.

  • Testimonial

    ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ อ. ชาญ ตระการศิลป์ ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคระดับโลก มุมมองในการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติการคิดบวก-คิดใหญ่-คิดใหม่ และก้าวข้ามความกลัว

    คุณนัชชา

การตั้งเป้าหมาย

ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขโดยที่มีตัวเลขค้างอยู่ในเครื่อง เราคิดว่าการที่เราจะใช้เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร เราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องกันมั้ยครับ หรือถ้าเราก้าวผิดตั้งแต่ก้าวแรก แล้วก้าวที่เหลือจะถูกหรือผิดครับ ผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ถ้าเราผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ผลลัพธ์ย่อมไม่เป็นตามที่เราต้องการ เพราะฉะนั้น การที่เราจะทำอะไรก็ตาม ล้วนต้องมีเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงาน คู่ครอง ครอบครัว หรือการเงิน ล้วนต้องมีเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย มันก็ไม่ต่างจากเรือที่ไม่มีคนพาย เรือก็จะไปแบบไร้ทิศทาง การเริ่มต้นที่ถูกต้อง การมีเป้าหมายสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ของเราทุกคนเป็นอย่างยิ่ง การตั้งเป้าหมาย คือการวางแผน การเริ่มต้นที่ถูกต้อง ยอมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการ พอเราบรรลุตามเป้าหมาย นั้นแปลว่าเราประสบความสำเร็จ รวมทั้งความสุข ของชีวิต เพื่อนๆครับ เพื่อนๆได้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ที่ชัดเจนกันแล้วหรือยังครับ #ชาญตระการศิลป์ #การตั้งเป้าหมาย #wintorytrainingcenter

สุดยอดวิทยากรระดับโลกจริงๆครับ


Search